God se Wapenrusting – Deel 1

Hoe bly ons staande in ons daaglikse stryd teen versoeking en alles waarmee die duiwel ons wil vervreem van die Liefde en Genade van God?…….

Ek het al baie maal in die verlede gesê deur oomblik vir oomblik aan Jesus se hand vas te hou en God se wapenrusting, soos ons dit opgeteken vind in Effésiërs 6:11-18, daagliks aan te trek, maar nog nooit werklik daarby stilgestaan nie……..

11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. 12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. …….

Vir ‘n begin, moet ons die volle implikasie van hierdie twee tekste begryp……. ons oorlog / worstelstryd is nie teen die mense / vlees en bloed rondom ons nie…….. hoewel dit is wat baie van ons letterlik dink, glo en beleef…….. ons dink ons stryd is teen ons buurman wat nou weer dit of dat aan ons gedoen het……… en die duiwel glimlag breed, want hy het dit weereens reggekry dat ons ‘n leuen te laat glo……. hy kan nie bekostig dat ons besef teen wie ons die stryd voer nie…….. die bose geeste in die lug…….die wêreldheersers, magte, owerhede, almal instrumente van die duisternis van vandag…….. solank die duiwel en sy bose magte ons tyd en aandag en energie net kan besig hou met ons buurman, politiek, posisie, status, geld, oorlewing …….. solank ons net nie dink daaraan om dít wat verwydering tussen ons persoonlik en God bring, reg te stel nie,……… solank ons net nie ons sonde aan die lig bring nie……… solank ons net nie volkome gewas is in die Kosbare Bloed van die Lam nie…….. solank daar nog duister / weggesteekte plekke in my hart is…….. slaag hy in sy doel, want hy weet dat geen onbeleide sonde deur die Hemelpoorte sal ingaan nie……. lees gerus weer Mattheus 7:21-23…….. die duiwel weet dat as ons besef waarmee hy en sy magte besig is, ons geen dag sal aandurf sonder om die volle wapenrusting van God aan te trek nie……. let op,…… nie net ‘n gedeelte nie,……. maar die volle wapenrusting…….13 Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.……. dan alleen kan ons weerstand bied en nie op ons knieë gedwing word nie…….

Die heel eerste deel van die wapenrusting is die Waarheid soos in die Woord verkondig…….. om nie dogmas of menslike filosofië te glo en na te volg nie, maar die Goddelike Waarheid soos verkondig op elke bladsy van die Bybel, (en nie net ons voorkeur-verse nie)……..

14 Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord,……… die Waarheid sal ons lende / ons geslagsdele beskerm sodat ons geslagsdrange binne God se Grense beoefen sal word……. een maat van die teenoorgestelde geslag wat by jou pas,……. binne die huwelik…….. Genesis 2:18 Ook het die HERE God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas. ……21 Toe het die HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. 22 En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou en bring haar na die mens. …….24 Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees. ……

Ongelukkig is dit juis hier waar die duiwel baie Christene sommer uit die staanspoor van die Goddelike Waarheid vervreem …… en dan wonder ons nog waarom die een ramp na die ander ons tref ……ons wonder hoekom ons nie staande kan bly teen die aanslae van die duiwel nie……hoekom ons ons humeur binne ‘n oomblik kan verloor, sonder ‘n geldige rede…..….ons lendene is nie omgort met die Waarheid nie…….. ons leef nie binne die Wil van God nie…….

Deur God se Bomenslike Genade, is daar ‘n Kruis waar ons dit kan regstel en Vergifnis kan ontvang…….. waar ons Volkome Vergewe kan word………waar ons Volkome Herstel kan word……… trek vandag die eerste deel van God se wapenrusting aan…….

As die Here dit toelaat, gaan ons môre aan met Effésiërs 6

Here dankie dat U U Wapenrusting vir ons aanbied. Skenk ons die Genade om te kan onderskei hoe die duiwel en sy magte in die lug, poog om ons leuens te laat glo. Bewaar ons daarvan om toe te gee aan ons geslagsdrange buite U Grense.

Leave a Reply