Psalm 25:4 – “HERE, maak my u weë bekend; leer my u paaie”

Dawid wat bekend was vir sy naby verhouding met God pleit hier in Psalm 25:4 …….. HERE, maak my u weë bekend; leer my u paaie 5 Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag.…….. ons kan só maklik op ‘n plek in ons geestelike lewe beland waar ons dink: “Now I know it all”……… “ek het nou genoeg ondervinding en weet hoe God dink”……… en dit sal een van die grootste foute van ons lewens wees……..

Soos Dawid moet ek elke dag van voor af die Rykdom van God se Genade en Almag ontdek ……… ek beleef daagliks hoe Hy op die mees onverwagte en mees onwaarskynlike en onverklaarbare maniere werk,……. maar om dit te ervaar, moet ons oë, ons ore en verstand óóp en ontvanklik wees, anders gaan die wonderwerke ongesiens by ons verby of dinge gebeur sommer so “toevallig”………. 14 Die verborgenheid van die HERE is vir die wat Hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. 15 My oë is altyddeur op die HERE, want Hy sal my voete uit die net uitlei.…….

Wanneer ons oë altyddeur gevestig is op Jesus……… in maklike en moeilike omstandighede ……… wanneer ons verwagting van Hom is en ons nie op ons eie kennis, ondervinding en vermoë steun nie,……. beland ons nie in die vangnette van die bose nie…….. beland ons nie in allerhande versoekings nie……. want ons luister na die sagte influistering van die Heilige Gees, en reageer betyds om ‘n ramp te verhoed………

Ek herinner my hier aan die een aand toe ek laat (na 22:00) van King Shaka lughawe oppad terug sending toe was………ek het ongeveer 130km/h in die vinnige baan gery en was net verby Ballito se ingang toe iets vir my sê: “Gaan links”…….. ek het nie eers gedink aan ‘n rede nie, maar was skaars in die linkerbaan toe ‘n voertuig aan die verkeerde kant van die snelweg, van voor af, daar waar ek nou net was, by my verbystorm…….. so vinnig, ek kon nie eers sien watter soort voertuig dit was nie……… het ek daardie influistering geïgnoreer en gebly waar ek was, het jy verseker nie vanoggend hierdie boodskap ontvang nie……..

Soms moet ons net blindelings volg, sonder om te dink…….. sonder om eers self dinge te probeer uitredeneer en die “logika” daarvan te probeer verstaan…….. daarom moet ek jou vanoggend weer vra: “Wie is God vir jou?”……….. is Hy waarlik jou Leidsman wat voor jou uitloop en selfs die mees rotsagtige plekke vir jou gelykmaak?……… leef jy oomblik vir oomblik soos Dawid in totale afhanklikheid van God,…….OF…….. met alle respek gesê………. Is Hy net ‘n “spaarwiel” wat jy soek en uithaal wanneer jou wiel(e) pap is?

Here dankie vir hierdie getuienis van Dawid. Dankie vir U Genade en U Begeleiding wat beskikbaar is vir ons almal. Help ons om U ten volle te vertrou en nie op ons eie insig te steun nie. Leer ons U Heilige Paaie en maak ons U Weë bekend. Dankie dat Jesus gekom het om die las vir ons sondes te dra en ons vry te koop uit die vangnette van die bose.

Leave a Reply