Psalm 32:1 – “Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is.

So ‘n jaar gelede het ons stilgestaan by Psalm 32, maar vanoggend neem die Here my weer opnuut terug na hierdie wonderlike Psalm van Dawid……..Welgeluksalig / Geseënd / Gelukkig is die een wie se sonde vergewe is…….die een wat in die Lig van God lewe…….die een in wie se hart geen bedrog of voorgee is nie!…… 1bWelgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is.  2Welgeluksalig is die mens aan wie die HERE die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie.…….Dawid onthou die tye toe hy sy sonde probeer wegsteek het……hoe dit sy hele wese geaffekteer het……..3Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag;  4want u hand was dag en nag swaar op my; my murg het verander soos deur somergloed……Ai, hoe maklik bevind ons ons in daardie donker plek waar ons worstel oor sonde wat ons probeer wegsteek nie…… dit kan ‘n mens letterlik verteer .…Ek dink hier aan Spreuke 28:13……13  Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind….…

Een van die probleme van ons tyd is natuurlik dat sonde nie meer sonde is nie………”everything goes”…… selfs mense wat hulleself opregte Christene noem, neem deel aan sonde wat God haat…….en hulle regverdig hulleself met die gedagtes: “Ag almal doen dit tog”……. “Die hele Bybel is nie meer nou, vandag van toepassing nie. Dit was vir die mense van daardie tyd”……mense se logika en verstand word ‘n instrument in die hande van satan……hulle glo sy leuens eerder as die Woord!………en hoe langer hulle daarmee aanhou, hoe minder is sonde sonde en meer word dit aanvaarbaar ……. en in die proses, ongelukkig, onttrek God Hom stelselmatig van daardie persoon……en die persoon word stelselmatig meer en meer blind vir sonde ……. God onttrek Sy Beskerming van daardie persoon en die een na die ander “ongeluk” begin die persoon tref……. van buite lyk alles nog dieselfde, maar binne woed daardie stryd dat soos Dawid dit stel, ‘n mens se gebeente teer uit en jou binneste brul van die innerlike pyn…….solank mens die sonde nie wil erken en na die Kruis toe neem vir Vergifnis en Verlossing nie……

Maar hoe wonderlik is dit nie as God se Heilige Gees ons wys waar ons fouteer nie!……. dat wanneer ons God vra om ons oortredinge vir ons te wys, ons oë en ore skielik oopgaan vir die Bybelse Waarhede nie!…….Psalm 32:5…… 5My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek wil aan die HERE my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe.……. ongelooflik is die geleentheid wat God vir ons skep……. Dat Hy Hom laat vind deur die wat Hom soek……..6Daarom sal elke vrome U aanbid in ‘n tyd as U te vinde is…….hierdie voorreg kan ons nie verdien nie……maar ons moet besef dat God nie vir altyd te vinde sal wees nie…… daar gaan ‘n tyd kom wanneer baie Hom gaan soek en nie gaan vind nie……in Hebreërs 12:16 lees ons……..Laat niemand ‘n hoereerder wees nie, of ‘n onheilige soos Esau, wat vir één spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. 17  Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beërwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer……Esau het sy tyd verspeel …….hy het  sy gegunde tyd en geleenthede nie gebruik nie……..maar in Psalm 32 sê God…….8Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees. ……daarom sê Dawid……..7U is ‘n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding……..en hy vermaan…….terwyl die Here naby is…….9Wees nie soos ‘n perd, soos ‘n muilesel wat geen verstand het nie, wat ‘n mens moet tem met toom en teuel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie.  10Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die HERE vertrou — met goedertierenheid sal Hy hom omring.…….dink net wat dit beteken!……..die persoon wie op die Here Vertrou…….wie in Sy Reddende Genade Glo……. Word omring deur God se Goedheid!……… 11Wees bly in die HERE en juig, o regverdiges! En jubel, alle opregtes van hart!

Here nooit in der ewigheid sal ons hierdie Genade kan verdien nie. Dankie dat U dit kom moontlik maak het Deur en In Jesus Christus. Dankie dat U sonde wat ons belei, vergewe en ons was in die Kosbare Bloed van Die Lam. Dankie vir die absolute Vrede wat ons kan ervaar wanneer al ons sonde vergewe is en ons nie meer iets hoef te probeer wegsteek nie. Daarom wil ons net Juig en Jubbel en U alle Eer gee!

Leave a Reply